Jdi na obsah Jdi na menu
 


2010 04 09 Členská schůze

9. 4. 2010
Ve Chmelné 9. 4. 2010
 
Zápis ze schůze Rybářského spolku ve Chmelné
ze dne 9. 4. 2010, konané v budově obecního úřadu.
 
 
Přítomno (14): Turek František č.p. 35, Kučera František č.p. 29, Švejda Václav č.p. 28, Filip Stanislav č.p.14, Holejšovský Jiří č.p. 16, Filip Jiří č.p. 20, Filip Miroslav st. č.p. 36, Turek Jiří č.p. 38, Kamarýt Ladislav ml. č.p. 34, Kučera Petr č.p. 29, Kučera Tomáš č.p. 29, Staněk Josef ml.č.p. 26, Martínek Karel č.ev. 01, Staněk Jan č.p. 26
 
 
Program: 1. Projednání zprávy o registraci rybářského spolku, který splnil podmínky občanského sdružení a mohl být řádně zaregistrován u Ministerstva vnitra Č.R, jako občanské sdružení
                   2. Seznámení se stanovami spolku
                   3. Volba výboru
                   4. Projednání klíčových otázek činnosti spolku
                   5. Projednání zakoupení kamen do obecní budovy č.p.3
                   6. Diskuse
         
 
Jednání:
 
1. Předseda spolku pan Jiří Holejšovský po přivítání všech přítomných, přednesl zprávu o
registraci rybářského spolku, který splnil podmínky občanského sdružení a mohl být řádně
zaregistrován u Ministerstva vnitra Č.R, jako občanské sdružení.
 
2. Následně poté přečetl stanovy spolku, které jsme stanovili na ustanovujícím zasedání spolku a byly nedílnou součástí při registraci spolku.
 

3. Jelikož při ustavujícím zasedání spolku byl zvolen výbor ale pouze přípravný, bylo přistoupeno k volbě výboru výkonného.

 

Do čela spolku byl zvolen:
Jiří Holejšovský – předseda
Turek František -člen výboru
Filip Miroslav č.p.36 – člen výboru
Turek Jiříč.p.38 – člen výboru

Filip Stanislav – č.p.14-pokladník

 

Dále byla zvolena dozorčí komise spolku a to:
Filip Jiříč.p.20-předseda komise
Kamrýt Ladislav ml. č.p. 34 - člen
Petr Kučera č.p. 29 - člen
 
4. V tomto bodě programu bylo projednáno několik klíčových otázek organizace a činnosti
spolku a to:
-členský příspěvek, který bude se platit 1x za kalendářní rok ve výši 300,- Kč, členstvo do 20-
ti let věku včetně pouze 100,-/rok
-sportovní rybolov bude vždy od 1.6. do 30.9., chytat mohou pouze členi spolku, úlovky se
berou pouze kapr a plevelná ryba do 60-ti cm délky
-sečení okolo rybníka se bude provádět 2x ročně (předem ve stanoveném termínu), kdy
každému členu spolku bude přidělen díl k posečení. Tyto díly se budou po každém sečení
posouvat, aby bylo spravedlivější rozdělení. Za posečení tohoto dílu bude členovi spolku
vyplacena náhrada 150,- Kč
-jinak odpracovaná brigádnická hodina pro činnost spolku bude hodnocena 50,- Kč/hod.
-práce při podzimním výlovu nebude proplácena, je to povinnost každého člena spolku
-práce spojené s pravidelným krmením dle rozpisu bude ohodnocena 1 krmení = 1 brig.
hodina bez náhrady za použité prostředky
 
5. V tomto bodu programu se rozvinula rozprava o finančních prostředcích, které, po pokrytí
všech potřeb pro činnost spolku, by se mohly rozumně investovat do nějakého zařízení, prospěšného rovněž pro činnost spolku. Předseda navrhl zakoupit kamna, které by se využily na vytopení obecních prostor, kde se koná tradiční výlov. Zároveň je i poskytnout k používání obci, pro jejich účely, jako projev dobré vůle a k zachování dobrých vztahů s obcí. Předseda nechal hlasovat o tomto návrhu a byl členskou schůzí jednohlasně přijat.
 
6. Jelikož o každém bodu programu se diskutovalo během zasedání, předseda spolku schůzi
ukončil.
 
 
Zápis provedl člen výboru Turek Jiří, kontrolovali: předseda spolku Holejšovský Jiří + ověřovatelé zápisu: .............................................................................................................